Patroni 2023 roku

Patroni 2023

Ibuk Libra, Legimi

Libra Ibuk

Covid 19 - Procedury

covid

...

 15mapa

O Bibliotece

Biblioteka Pedagogiczna w Łasku powstała w 1951 roku jako Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa. Podlegała wówczas Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Łodzi. Pierwszą siedzibą biblioteki było Prezydium Miejskiej Rady Narodowej przy ul. Kościuszki. Pierwszym opiekunem zbiorów była Stanisława Michalak.

W 1952 roku Bibliotekę przeniesiono do Wydziału Oświaty, Powiatowej Rady Narodowejw Łasku, przy ul. Warszawskiej 14, kierownikiem został Stanisław Wawrzyniak. W 1956 r. nastąpiły kolejne przenosiny do Szkoły Podstawowej nr 2. W 1959 roku kierownictwo Biblioteki objął Tomasz Turski, a następnie w 1969 roku Krystyna Augustyniak.

W związku z reformą administracyjną kraju od 1.06.1975 r. Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Łasku została filią Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Sieradzu. W 1981 r. Biblioteka rozpoczęła swoja działalność w nowym lokalu przy ul. Południowej 1.

W 1987 roku nowym kierownikiem została Bogdana Fidyk. W 1990 roku książnicę przeniesiono do budynku Łaskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. 9 Maja 6.

W 1999 r., w związku z reformą administracyjną i likwidacją województwa sieradzkiego, została przekształcona w Bibliotekę Pedagogiczną w Sieradzu Filia w Łasku.

Od 1997 roku kierownikiem biblioteki jest Ilona Pluszyńska.

Biblioteka Pedagogiczna w Łasku jest integralną częścią Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu. Cele i zadania, które realizuje placówka są zawarte w Statucie Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu.